suomeksi | svenska
ilariBlogiNosto

02 Feb Tasapainolla kohti uuden ajan sivistyskeskusta

Tasapainolla kohti

uuden ajan sivistyskeskusta

”Yhteistyö sivistysosaston ja koulujen kanssa on ollut keskeinen teknistä toteutusta ohjannut teesi hankkeen suunnittelussa”, toteaa Sipoon kunnan tekninen johtaja Ilari Myllyvirta. Hän korostaa projektin poikkeuksellisuutta, joka on muotoutunut osastojen välisen tiiviin yhteistyön lisäksi muun muassa tilatehokkuuden ja arkkitehtuurin yhdistämisestä, kustannustehokkuudesta sekä pyrkimyksestä uudenlaiseen yhteisöllisyyteen. Nikkilän Sydän on valmistuttuaan Sipoon ensimmäinen koulurakennus, jonka katon alta kotinsa löytävät niin suomen- kuin ruotsinkieliset koulut. Hanke on Sipoolle monella tavoin tärkeä. Sivistyskeskus kohoaa keskeiselle paikalle Nikkilässä, Sipoon kuntakeskuksessa. ”Tämä rakennus on ensimmäinen kaikille näkyvä merkki siitä, että Sipoo kasvaa ja kehittyy” jatkaa Myllyvirta tyytyväisenä. Rakennusinvestointien onnistuminen on oleellista vauhdilla kasvavalle Sipoolle.

Rakennushanke on elänyt ja muuttunut matkan varrella. Sipoon kunnanvaltuusto tyrmäsi aiemman hankesuunnitelman liian kalliina ja antoi tekniselle johtajalle tehtäväksi kustannusten karsimisen, jotta hanke voidaan toteuttaa taloudellisten raamien puitteissa. Päivitetyssä hankesuunnitelmassa kustannustaso saatiin toivotun alhaiseksi investoinnin suuruuden jäädessä hieman alle 20 miljoonaan euroon. Kustannustehokkuus ja säästöt eivät kuitenkaan ole olleet hankkeen ainoat tavoitteet.  ”Nikkilän Sydämen suunnittelussa keskeistä oli löytää optimi ja tasapaino koulun toiminnan ja pedagogiikan sekä hankkeen investointi- ja käyttökustannusten välillä” painottaa Myllyvirta. Tasapainolla Myllyvirta viittaa siihen, että suunnittelussa kustannuksilla ja käyttäjän tarpeilla on ollut yhtä merkittävä osa. Yhdessä ja poikkihallinnollisesti suunnitellen sivistyskeskukseen rakentuvat tilat, jotka palvelevat pedagogisia ja muuttuvia tarpeita huomioiden samalla itse investoinnin, mutta myös käytöstä aiheutuvat kustannukset.

”Tiivis ja rakentava yhteistyö sivistyksen, koulutoimen ja teknisen toimen välillä on mahdollistanut hyvän lopputuloksen”

Projektiryhmässä on ollut mukana niin opettajia, rakennuttajainsinöörejä kuin muita sivistys- ja teknisen toimen edustajiakin. ”Tiivis ja rakentava yhteistyö sivistyksen, koulutoimen ja teknisen toimen välillä on mahdollistanut hyvän lopputuloksen”, linjaa Myllyvirta. Tällä tavoin osastojen näkökulmat ja toiveet saadaan sovittua yhteen ja lopputulos on kaikkien näkökulmasta onnistunut ja toimiva.

Nikkilän Sydämestä muodostuu nykyaikainen koulurakennus, jonka tilat ovat joustavasti muunneltavissa erilaisiin opetustarkoituksiin. Saman katon alle tulee sijoittumaan kaksi erillistä ja erikielistä koulua, suomenkielinen Sipoonjoen koulu ja ruotsinkielinen Kungsvägens skola. Sivistyskeskuksen tilojen suunnittelussa on lähdetty siitä, että ne mahdollistavat ihmisten vuorovaikutteisen kanssakäymisen. Iso osa Nikkilän Sydämen tiloista on kaikkien rakennuksen käyttäjien, kuten suomen- ja ruotsinkielisten koulujen käytössä. ”Tämä luo uudenlaista yhteisöllisyyttä ja kanssakäymistä myös kieliryhmien välillä”, jatkaa Myllyvirta. ”Oma äidinkieli turvataan ja sitä vahvistetaan, samalla mahdollistaen yhteistyö. Kaksikielisyys ja sen vaaliminen on Sipoolle tärkeä arvo.” Koulujen lisäksi tiloihin tulee jatkossa muun muassa iltakäyttöä ja mahdollisesti kansalaisopiston toimintoja.

Uuden sivistyskeskuksen tilat mitoitetaan 740 opiskelijalle ja rakennuksen pinta-ala on 8 960 brm2. Sivistyskeskuksen rakentaminen alkoi marraskuussa 2014 ja sen on määrä valmistua toukokuun lopussa 2016. ”Tyytyväisenä voin todeta hankkeen olevan täysin aikataulussa”, sanoo Myllyvirta. Koulua on tarkoitus tulevaisuudessa laajentaa ja tämä on myös huomioitu rakennuksen suunnittelussa. Laajennussuunnitelmien toteutuessa koulun kokonaisoppilasmäärä tulee olemaan n. 1 000 oppilasta. Laajennusosassa tulevat sijaitsemaan muun muassa liikunta- ja juhlasali. Samaan yhteyteen rakennetaan myös päiväkoti. ”Nikkilän Sydämestä muodostuu ajan myötä keskeisin osa Nikkilän kampusaluetta, jonne on keskittynyt useita muita kouluja ja päiväkoteja” toteaa Myllyvirta lopuksi.

IlariBlogiKuva

Ilari Myllyvirta

Sipoon kunnan tekninen johtaja