suomeksi | svenska

Nikkilän sydän

Nikkilän Sydän on
uudenlainen sivistyskeskus.

Saman katon alle ja ympäröivälle kampusalueelle sijoittuvat kaksi koulua, kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen toimintoja sekä kokoontumistiloja. Uusi sivistyskeskus on siis mahdollisuuksien talo. Se tarjoaa kouluille parhaat edellytykset tuottaa laadukasta opetusta ja avaa muunneltavuudellaan uusia oppimisympäristöjä.

”Monitoimisissa tiloissa palveluntuotanto sekä yhteistyö eri palveluntuottajien välillä tehostuvat”

Palveluverkko

Sipoon kunnassa opetus- ja muiden sivistystoimen palveluiden järjestämistä ohjaa palveluverkkosuunnitelma. Se edistää kunnan investointien hallintaa, jolla varmistetaan kaikille laadukkaat ja tasapuoliset palvelut. Vuosien 2015–2025 suunnitelma perustuu kampusmalliin, jossa eri koulujen ja sivistystoimintojen toimitilat sijoitetaan toistensa välittömään läheisyyteen. Monitoimisissa tiloissa palveluntuotanto sekä yhteistyö eri palveluntuottajien välillä tehostuvat. Näin kyetään entistä paremmin hallitsemaan kasvatuksen erityistarpeet ja tuki, madalletaan oppilaiden siirtymiskynnystä alakoulusta yläkouluun ja luodaan uudenlaista yhteisöllisyyttä. Kampusten rakennukset rakentuvat joustavasti kunnan eri alueiden kasvaessa. Kampusalueiden rakentamisen ensisijainen tavoite onkin kunnan kasvun tuottaman paineen hallinta, ei nykyisten toimintojen keskittäminen.

Koulun toiminnallisuus

Nikkilän Sydämen suunnittelussa on kaikissa vaiheissa ollut tavoitteena nykyisiin ja vielä tuntemattomiin pedagogisiin tarpeisiin vastaaminen. On tärkeää, että rakennus mahdollistaa uuden opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestämisen. Kun rakennus ja opetustilat ovat muuntuvia ja joustavia, seinät eivät ole tulevaisuudessakaan esteenä oppimiselle. Rakennusta on jo alun alkaen suunniteltu tiiviissä yhteistyössä tekniikan ja koulutoimen kesken, opettajien ja insinöörien yhteisenä ponnistuksena. Näin voidaan parhaalla mahdollisella tavalla varmistaa rakennuksen toimivuus niin käyttäjän kuin ylläpitäjän näkökulmasta.

Monikäyttöisyys

Nikkilän Sydän on suunniteltu monikäyttöiseksi. Monikäyttöisyyttä symboloi myös Nikkilän Sydämen liittäminen osaksi sähköistä Sipoo-talo -tilanvuokrausportaalia. Sipoo-talo tuo esille Sipoon vuokratilatarjontaa ja yhdistää tilantarvitsijoita ja tilanvuokraajia. Palvelun kautta myös koulun ulkopuoliset käyttäjät voivat helposti vuokrata Nikkilän Sydämen tiloja niin kokouksiin kuin liikunta- ja harrastustoimintaankin. Nikkilän Sydän onkin paitsi sijaintinsa myös monipuolisten käyttäjäryhmiensä ansiosta kohtaamispaikka, sipoolaisten yhteinen talo.