suomeksi | svenska

Nikkilän Sydämen Laajennus

Laajennus-Piirros

Sivistyskeskus laajenee

Nikkilän Sydämen laajennuksen lisäksi Sipoon kunta suunnittelee Sipoonlahden koulun laajennusta sekä uuden Nikkilän Sydämen päiväkodin rakentamista. Kaikkien kolmen hankkeen hankesuunnitelmat hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 7.11.2016, ja hankkeiden yksityiskohtainen suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Hankesuunnitelmien laatimisesta on päätetty talousarvioissa 2015 ja 2016, ja hankesuunnitelmat ovat osa talousarvion monivuotista investointisuunnitelmaa. Hankesuunnitelmat ovat Sipoossa hankkeen tarpeen, vaikutusten ja ratkaisun esittäviä investointipäätösasiakirjoja.

Hankesuunnitelmien laatimisesta on päätetty talousarvioissa 2015 ja 2016, ja hankesuunnitelmat ovat osa talousarvion monivuotista investointisuunnitelmaa.

 

Hankesuunnitelmat ovat Sipoossa hankkeen tarpeen, vaikutusten ja ratkaisun esittäviä investointipäätösasiakirjoja. Hankesuunnitelman jälkeen toteutetaan yksityiskohtainen suunnittelu ja rakentaminen.

Sivistyskeskuksesta tulee yhtenäiskoulu

Nikkilän Sydämen sivistyskeskuksen ensimmäinen vaihe on valmistunut syksyllä 2016 ja koulutyö on alkanut uusissa tiloissa. Sivistyskeskuksessa toimivat nyt suomenkielisen Sipoonjoen koulun ja ruotsinkielisen Kungsvägens skolan 7-9 vuosiluokat. Kouluissa on yhteensä noin 740 oppilasta.

 

Jo sivistyskeskushankkeen alkaessa päätettiin, että hanke toteutetaan vaiheittain. Tämä mahdollistaa koulun laajentamisen joustavasti Nikkilän ja Pohjois-Sipoon kasvaessa ja oppilasmäärän lisääntyessä. Nikkilän alueen alakoulujen tilat ovat jo nyt täynnä ja Nikkilä tulee kasvamaan lähivuosina keskimäärin 300 asukkaalla vuodessa. Tämän vuoksi esikoulu- ja alakoulutiloja tarvitaan noin 350 lapselle.

Nikkilän Sydämen toisessa vaiheessa sivistyskeskus laajennetaan yhtenäiskouluksi, jolloin rakennuksessa järjestetään 1-9 luokkien ja esikoulun opetusta. Laajennus mahdollistaa koulujen toimimisen yhtenäiskouluina siten, että kielitasapaino säilyy. Hankesuunnitteluvaiheessa tehdyn lapsivaikutusten arvioinnin mukaan kielitasapainon säilyttäminen on tärkeää molempien koulujen toiminnan kannalta. Suunnitellun kaltaiset yhtenäiskoulut voivat muun muassa vähentää kiusaamista ja lisätä opettajien monipuolista yhteistyötä. Avoin oppimisympäristö ja omat oppimissolut yhdistävät pienemmän koulun identiteetin ja monipuoliset oppimismahdollisuudet.

Uudet tilat tukevat uutta opetussuunnitelmaa

Uudet tilat rakennetaan tukemaan uutta opetussuunnitelmaa, joka on otettu käyttöön syksyllä 2016. Uusista tiloista tulee monikäyttöisiä ja oppimisympäristöltään perinteistä avoimempia siten, että ne tukevat myös yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta. Laajennuksen yhteydessä tehdään myös vähäisiä muutostöitä nykyisen osan tiloissa yhtenäiskoulujen toiminnan parantamiseksi. Laajennus liittyy kiinteästi olemassa olevaan rakennukseen, mutta rakennustyöt pystytään toteuttamaan siten, ettei koulun toiminta häiriinny.

Lisäksi keskukseen rakennetaan 900 m² liikuntasali, joka on jaettavissa kolmeen lohkoon. Tilaan liittyvät kiinteästi tarpeelliset pukuhuone- ja varastotilat. Salin oma sisäänkäynti mahdollistaa harrastustoiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen iltaisin ja viikonloppuisin.

Kaikki voivat käyttää sivistyskeskusta

Vaikka hankkeessa toteutettavat tilat suunnitellaan koulujen tarpeen näkökulmasta, lisää toisen vaiheen toteuttaminen edellytyksiä Nikkilän Sydämen monipuoliselle käytölle. Tilat ovat kouluaikojen ulkopuolella myös kansalaisopiston sekä nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimen käytettävissä. Rakennuksen tiloja vuokrataan myös kuntalaisille ja yhdistyksille. Laajennuksen yhteydessä laajenee ja monipuolistuu myös piha-alue, joka palvelee välituntipihana ja opiskelupaikkana sekä nikkiläläisten lähiliikuntapaikkana.

Laajennuksen hankesuunnitelma on toteutettu laajassa yhteistyössä koulutoimen rehtorien, pedagogien ja teknisten asiantuntijoiden kanssa.

Lue lisää hankesuunnitelmasta

Hankesuunnitelma – pdf

Uusia oppilaita 350

Oppilaita yhteensä 1090

Laajennus 3 875 brm², josta liikuntatilaa 1558 bmr²

Hinta-arvio on 10,25 miljoonaa euroa

Rakentaminen alkaa marraskuussa 2018

Laajennus valmis toukokuussa 2020

Laajennus-Kartta