suomeksi | svenska

Arkkitehtuuri

Arkkitehtuuri
Nikkilän Sydämessä

Keskeinen sijainti asettaa Nikkilän Sydämelle tiettyjä vaatimuksia. Rakennus muodostuu jo suuren kokonsa vuoksi keskeiseksi elementiksi Nikkilän kaupunkikuvassa. Rakennuksen on suunnitellut suomalainen arkkitehtitoimisto ARK-house arkkitehdit Oy.

Nikkilän Sydän on ylhäältä päin katsoen tähden mallinen. Rakennuksen keskiosassa sijaitsee yhteisiä toimintoja ja koulujen omat tilat sijoittuvat tähden sakaroihin. Tähtimalli tarjoaa muuntojoustavan sekä toiminnallisesti ja mittakaavaltaan kompaktin ratkaisun. Mallin avulla voidaan myös antaa molemmille kouluille oma selkeästi tunnistettava identiteettinsä sekä sisätiloissa että rakennuksen ulkoisessa hahmossa.

Nikkilän Sydämen tavoitteiden saavuttamiseksi rakennuksen ala pidetään pienenä. Tämä palvelee energiatehokkuuden tavoitteita, mutta myös tavoitteita yhteisöllisyydestä ja tilojen helposta saavutettavuudesta. Koulut säilyvät omina itsenäisinä kokonaisuuksinaan – suunnitelmassa on osoitettu kullekin koululle omat, selkeästi hahmotettavat ”reviirinsä”. Yhteistilat ja yhteiset piha-alueet toisaalta mahdollistavat luontevat sosiaaliset kohtaamiset niin rakennuksen sisällä kuin sen ulkopuolella.

Tähtien sakarat synnyttävät luontevasti miellyttäviä lähipihoja. Lähipihat ovat suojaisia ja mikroilmaston kannalta otollisia tiloja ulko-oleskeluun. Jokainen sakaroiden väliin jäävä piha-alue on tunnelmaltaan omaleimainen, sillä kaikissa rakennuksen julkisivuissa on erilainen värimaailma. Värikästä kokonaisuutta korostavat mustat yksityiskohdat sakaroiden päissä sekä tumma julkisivugrafiikka. Grafiikassa esiintyy leikittelevällä tyylillä eläin- ja ihmisfiguureita. Väritys ja grafiikka vievät ajatuksen heti lasten, rakennuksen pääkäyttäjien, maailmaan.

Nikkilän Sydämen tilat jakautuvat pienen kaupungin tapaan – sisääntuloaula ruokailutiloineen vastaa kaupungin toria rakennussiipien toimiessa itsenäisinä ”rakennuksinaan kaupungissa”

Pentti Kareoja, arkkitehti

Arkkitehti Pentti Kareoja

Nikkilän Sydämen suunnitellut arkkitehti Pentti Kareoja on Aalto-yliopiston tilasuunnittelun professori Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa sekä ARK-house arkkitehdit Oy:n osakas. Pentti Kareoja on suunnitellut esimerkiksi Infokeskus Koronan Viikkiin, Westendinpuiston päiväkodin Espooseen sekä AV-Oppilaitoksen Arabianrantaan. Kareoja on toiminut Arkkitehti-lehden päätoimittajana vuosina 1992–1995 ja saanut tunnustuksena mm. European Architectural Prizen 1995 (Rauman virastotalo), SIO-palkinnon 2002 (Westendinpuiston päiväkoti) ja Rakennustaiteen valtionpalkinnon 2002 (ARK-House arkkitehdit) sekä vuoden Teräsrakennepalkinnon (AV-oppilaitos). Lisäksi Kareojalla on lukuisia alan kansallisia ja kansainvälisiä luottamustoimia ja palkintoja suunnittelukilpailuissa, ja hän on toiminut tuomarina yli 30 arkkitehtuurikilpailussa.

arkkitehti-Pentti-Kareoja-02

Merkitys kaupunkikuvalle

Nikkilän Sydämeen valikoitunut tähtimalli vastaa helposti ympäristön asettamiin arkkitehtonisiin ja kaupunkikuvallisiin tavoitteisiin sen eri siipien hakiessa ympäristön koordinaatteja ja voimaviivoja. Rakennuspaikka sijaitsee Nikkilän keskustassa nykyisen koulukeskuksen paikalla, 2. asteen oppilaitoksen Enterin ja kirjaston välissä.

Ulkoalueet sijoittuvat luontevaksi osaksi jo olemassa olevia maiseman osatekijöitä: avointa laaksomaisemaa lounaassa sekä lännenpuoleisia ulkoliikuntakenttiä. Tontti on saavutettavissa tasapuolisesti joka suunnalta. Nikkilän Sydämen pääsisäänkäynti tulee sijoittumaan Enterin puolelle ja vahvistaa näin Enterin kaarevan sisäpihan näkyvyyttä ja koulujen välistä vuoropuhelua. Tavoitteena on kampusmaisen alueen synnyttäminen Nikkilän keskustaan.

Nikkilä kasvaa Sipoon lailla kovaa vauhtia. Kasvu ja kehitys tulevat lähivuosina näkymään myös Nikkilän kaupunkikuvassa uusien rakennusten laajentaessa keskustaa ja noustessa vanhojen rakennusten paikalle. Nikkilän Sydän on kasvun alku ja yksi merkki uudesta ajasta.