suomeksi | svenska

Sivistyskeskus
laajenee

Lue lisää >

NIKKILÄN SYDÄN

Nikkilän Sydämen sivistyskeskuksen 1. vaihe on valmistunut syksyllä 2016 ja koulutyö on alkanut uusissa tiloissa. Sivistyskeskuksessa toimivat nyt suomenkielisen Sipoonjoen koulun ja ruotsinkielisen Kungsvägens skolan 7-9 vuosiluokat. Kouluissa on yhteensä noin 740 oppilasta. Nyt jatkosuunnittelussa oleva toinen vaihe tuo rakennukseen liikuntasalin, alakoulun luokkien 1-6 tiloja ja esikoulutiloja noin 350 lapselle. Hankkeen hankesuunnitelma hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 7.11.2016.

 ”Ensimmäinen kaikille näkyvä merkki siitä, että Sipoo kasvaa ja kehittyy”

Molemmat kielet yksin, yhdessä ja yhteistyössä.

Suomen- ja ruotsinkieliset koulut

Nikkilän Sydän on suomenkielisen Sipoonjoen koulun ja ruotsinkielisen Kungsvägens skolan yhteinen koti. Opinnot uusissa tiloissa alkoivat elokuussa 2016. Rakennuksessa molemmat kielet elävät rinnakkain joka päiväisessä arjessa, myös tulevaisuudessa.

Arjen
kielikylpyä

Tutustu tarkemmin >

”Yhteistyö sivistysosaston ja koulujen kanssa on ollut keskeinen toteutusta ohjannut teesi hankkeen suunnittelussa”

Lue kirjoituksia Nikkilän Sydämestä >

Valmista
kesällä 2016

Sivistyskeskuksen suunnittelu aloitettiin talvella 2012–13. Hankkeen 1. vaihe valmistuu kesällä 2016 ja 2. vaihe arviolta vuonna 2020, jota ennen alue täydentyy päiväkodilla.

Tavoitteena on ollut istuttaa laajeneva sivistyskeskus ja tuleva kampusalue Nikkilän yhdyskuntarakenteeseen. Samalla ne muodostavat keskeisen osan Nikkilän ilmeestä.

Muunneltavia
tiloja

Nikkilän Sydämen tilat on suunniteltu pedagogisesti toimiviksi, monikäyttöisiksi ja tehokkaiksi. Muunneltavuus takaa rakennuksen sopivuuden eri tarkoituksiin. Kun kokonaisuus on hyvin suunniteltu, voi tila- ja kustannustehokas rakennus olla myös pedagogisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen.

Grafiikka elävöittää
julkisivua

Nikkilän Sydämen julkisivua elävöittävät kuvataiteilija Aimo Katajamäen grafiikat teoksessa Tiedon virtaa ja elämän akrobatiaa. Nimensä mukaisesti teoksen kuvat virtaavat rakennuksen ympäri kuvaten taiteilua ja oman paikan löytämistä oppimisen polulla. Inspiraation grafiikan viivastruktuurille synnyttivät Saapasjalkakissan saappaat Gustave Dorén kuvittamassa Saapasjalkakissa-sadussa.